Tata Usaha

SUBARDINI Nama : R. Subardini
NIP :
Jabatan : Kasubbag Tata Usaha
Nama : Kustini
NIP :
Jabatan : Bendahara Pengeluaran
Nama : Harnoto
NIP :
Jabatan : Inventaris Barang
Nama : Suratno
NIP :
Jabatan : Tenaga Kebersihan
Nama : Ardi Patmiarso
NIP :
Jabatan : Tenaga Kebersihan
Nama : Tego Indra Moko, S.Sos
NIP :  –
Jabatan : Tata Usaha
Nama : Apriyandi Rahmat Utomo, S,Kom
NIP :  –
Jabatan : Tata Usaha
Nama : Faizal Karyadi, S.Pd
NIP :  –
Jabatan : Tata Usaha
Nama : Sutarni
NIP :  –
Jabatan : Tata Usaha
Nama : Sri Maielda Yani
NIP :  –
Jabatan : Tata Usaha
Nama : M. Soleh
NIP :  –
Jabatan : Tenaga Kebersihan
Nama : Edi Gunawan
NIP :  –
Jabatan : Tenaga Kebersihan
Nama : Jalaludin
NIP :  –
Jabatan : Tenaga Kebersihan
Nama : Aceng Yuyu
NIP :  –
Jabatan : Tenaga Kebersihan
Nama : Sarpan
NIP :  –
Jabatan : Tenaga Kebersihan
Nama : Jarno
NIP :  –
Jabatan : Keamanan
Nama : Sulistiyono
NIP :  –
Jabatan : Keamanan